Táborový personál

Prakticky všichni vedoucí, kteří se dnes na vedení tábora podílejí, na táboře vyrostli a s přibývajícím věkem, když už jsme byli moc staří na to, abychom jezdili „jako děti“, začali jsme se na vedení tábora aktivně podílet a tábor připravovat, nejdříve jako praktikanti, poté jako vedoucí. Tento mechanismus přijímání vedoucích zaručuje jejich zkušenost a prospěšnost táboru. V současné době je nás kolem osmi oddílových vedoucích. Na každý oddíl zpravidla připadají dvě sedmimístné pramice a dva vedoucí. V ideálním případě máme ve čtyřech oddílech, o které se starají dva vedoucí 10 – 11 dětí. Oddíloví vedoucí dohlíží na členy svého oddílu, řeší s nimi případné problémy a potíže a odpovídají za svůj oddíl. Oddíloví vedoucí připravují program tábora, celotáborovou hru atd...

Všichni vedoucí vlastní potravinářský průkaz a každoročně jsou povinni předložit hlavnímu vedoucímu lékařské potvrzení o způsobilosti k práci s dětmi.

Na táboře máme zajištěn stálý odborný lékařský dohled.

O naše hladové žaludky se stará táborem ostřílený, zkušený kuchař, který má vždy v kuchyni k ruce jeden oddíl a jeho vedoucí. Děti jsou do práce v kuchyni aktivně zapojovány dle svých schopností. Nutno podotknout, že strava je každoročně výtečná. Není lepší svíčkové, nebo knedla-zela-vepře vařených na ohni, tehdy, když se vrátíte z dopolední plavby po Lipně.

Dále je na táboře přítomen zásobovač, který se stará o dostatek zásob, a při sjíždění Vltavy logisticky zabezpečuje průběh plavby.

Na to, aby vše probíhalo tak jak má, dohlíží hlavní vedoucí, jehož nezpochybnitelným úkolem je i objednávka vynikajícího počasí.

Tábor 2023

Tábor se letos bude konat v termínu
15.7. - 29.7. 2023
na rece

Pro koho je tábor určen?

Na táboře rádi uvítáme děti ve věku 8 – 16 let.
Podmínkou pro jejich účast na táboře je plavecká zdatnost.
Cena tábora je 6.000 Kč, ve které je zahrnuta:

  • cesta autobusem z Prahy přímo na tábořiště a zpět
  • pětkrát denně strava
  • pojištění
  • vodácké putování po Vltavě